ZAGREB/HRVATSKA — Preko 30 sudionika iz više zemalja svijeta nazočilo je 23. svibnja 2020. službenom osnivanju Alpha Alpha Gamma (AAG) ogranka prestižne međunarodne organizacije Sigma Nursing, sa više od 135.000 članova u preko 90 zemalja svijeta, osnovane davne 1922. godine. Današnjim danom, AAG postaje prvi ogranak Sigme osnovan u Republici Hrvatskoj.

Osnivačku ceremoniju vodio je predsjednik Sigme, Richard Ricciardi, PhD te predsjednica novoosnovanog ogranka, dr.sc. Snježana Čukljek.

Između ostalih, prisutne su pozdravili i dekan Zdravstvenog veleučilišta, prof.dr.sc. Krešimir Rotim; predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara, Mario Gazić, mag.med.techn.; voditeljica studija sestrinstva dr.sc. Biserka Sedić te koordinatorica Sigma European Region, Marie-Louis Luiking.

Tom prilikom, imenovani su i članovi upravnog odbora AAG ogranka: Snježana Čukljek, Štefanija Ozimec Vulinec, Boris Ilić, Anamarija Hošnjak te Sanja Ledinski Fičko, dok je u članstvo primljena 21 osoba sa zapaženim zaslugama u sestrinstvu, u svojstvu Nurse Leader.

Novoizabrano vodstvo ogranka pozvalo je sve zainteresirane medicinske sestre i tehničare, kao i studente sestrinstva, sa iznimnim i zapaženim profesionalnim uspjesima da svoju kandidaturu za članstvo pošalju putem prijavnog obrasca te postanu dijelom ovog međunarodnog počasnog udruženja.